Yrkesfiske

I Västerbotten bedrivs fiske med yrkesmässiga redskap av ca 25 licensierade yrkesfiskare och uppskattningsvis 200 husbehovsfiskare. Viktigare fiskarter för näringen är lax, sik, abborre, siklöja och strömming

Bild på en push-up-fälla
Den snabbt växande sälstammen medför stora skador på redskap och fisk. Fiskets bedrivande påverkas därför starkt och innebär att lönsamheten försämras. Trots en stark priskonkurrens från odlad fisk finns alltjämt en stor efterfrågan på fisk från Västerbottenskusten.