Anmälningspliktig vattenverksamhet

För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att göra en anmälan istället för att söka tillstånd. När tillsyns-myndigheten har granskat anmälan får du besked om du får utföra åtgärden eller inte.
Helspalt_förfallen brygga

Vilka åtgärder är anmälningspliktiga?

Vilka vattenverksamheter som är anmälningspliktiga finns angivet i lagstiftningen. Listan hittar du till höger på sidan. Även om åtgärden är anmälningspliktig kan tillsynsmyndigheten bestämma att det istället krävs en tillståndsprövning. Detta kan hända om åtgärden har en stor påverkan på miljön eller om enskilda intressen påverkas negativt.

Så gör du en anmälan

En anmälan måste vara skriftlig och innehålla tillräckligt med information för att tillsynsmyndigheten ska förstå vad du vill göra och hur åtgärden påverkar miljön och närliggande fastigheter. Till höger på sidan hittar du en anmälningsblankett och mer information om anmälan. Använder du inte blanketten är det särskilt viktigt att följande information finns med i anmälan:

  • kontaktuppgifter inkl. fastighetsbeteckning,
  • en beskrivning av åtgärden och hur du ska utföra den,
  • översiktskarta och detaljkarta som visar var åtgärden ska utföras samt en skiss,
  • syfte och motivering.

Anmälan ska skickas till Länsstyrelsen för åtgärder i alla kommuner förutom Umeå och Skellefteå. Adressen hittar du längst ner på sidan och vi tar gärna emot anmälan via mejl. 

Om din anmälan ska prövas av Umeå eller Skellefteå kommun är det bra om du använder dig av respektive kommuns anmälnings-blankett. Blanketten hittar du på deras hemsidor.

Handläggningstid

Vanligtvis tar det ca 8 veckor innan du får ett beslut från oss. Men i anslutning till sommarperioden blir handläggningstiden ofta mycket längre. Tänk därför på att lämna in din anmälan i god tid innan du vill utföra åtgärden.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en fast avgift på 1 350 kr för att handlägga anmälan. Avgiften behöver du betala oberoende av om du får utföra åtgärden eller inte. Efter att du har lämnat in din anmälan skickar vi information hur avgiften betalas in. Observera att Umeå och Skellefteå kommuner tar ut en annan avgift än Länsstyrelsen.

Vattenverksamhet och strandskydd

Det kan krävas andra tillstånd för att få utföra en åtgärd i ett vattenområde, t.ex. strandskyddsdispens. Kommunen har huvudansvaret att pröva ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen prövar däremot strandskyddsdispensen om du har gjort en anmälan om vattenverksamhet till oss.