Undersökningar och efterbehandling

I arbetet med undersökningar och efterbehandling av förorenade områden fokuserar Länsstyrelsen på de områden som är mest prioriterade i länet.
Prioriterade områden i Västerbottens län är de som tillhör riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk). Särskild prioritet ges i de fall ett objekt kan betraktas som akut, det vill säga att föroreningarna utgör allvarliga hot mot människors hälsa, vattentäkter eller mycket skyddsvärda naturområden.