Förekomst av förorenade områden

I Västerbottens län finns det i storleksordningen 2 700 möjligt förorenade områden (så kallade identifierade objekt). Ungefär en femtedel av dessa områden, ca 500 objekt, har inventerats enligt MIFO-metodiken och tilldelats en riskklass från 1 till 4.
Förekomst av förorenade områden

Av de riskklassade objekten har ca 4 % bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket hög risk), 29 % tillhör riskklass 2 (hög risk), 40 % riskklass 3 (måttlig risk) och resterande 27 % riskklass 4 (låg risk).

Inför inventeringsarbetet gjordes det en nationell prioritering av vilka branscher inventeringen bör koncentreras till och vilka branscher som endast ska omfatta identifiering av objekten. Gränsen mellan de olika branscher där objekten ska inventeras och de som endast omfattar identifiering har i princip lagts i branschklass 3. Detta innebär att alla objekt i branscher som är placerade i klass 1 eller 2 ska inventeras, medan de som återfinns i klass 4 endast ska identifieras eller inte behandlas alls. För objekt i branschklass 3 gäller att vissa endast identifieras. De branscher i Västerbotten som enligt den nationella prioriteringen ska inventeras visas i figuren nedan.

 

Diagram

Geodata.se

Geodataportalen är en publik karttjänst som bland annat innehåller de objekt som finns registrerade i vår databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet. Länk till Geodata.se finns i högerspalten.