Västerbottens vattenråd

Det behövs ett brett engagemang i vattenfrågor om vi ska lyckas nå målet god status. Lokal kunskap om miljöns tillstånd ger bättre förutsättningar för att genomföra rätt åtgärder. Till vår hjälp har vi Vattenråd och lokala samverkansgrupper.
2010 års vattenrådsdagar i Älvsbyn.

I länet finns fem vattenråd och ett kustvattenråd. Vattenråden har representanter från kommuner, näringsliv och olika intresseorganisationer. Det geografiska området som vattenråden arbetar inom kallas för vattenrådsområde (VRO), se karta.

En ny handledning har tagits fram för vattenråden. Där kan man se vem som gör vad inom vattenförvaltningen och vattenråden får tips om hur de kan arbeta med lokal samverkan. 

Pengar till vattenråden

Vattenråden kan få bidrag för sin verksamhet. Blanketter för ansökan och redovisning finns till höger.

Finansieringsguiden till höger ger information om vilka fonder och bidragskällor som man kan söka pengar från, när man vill starta ett vattenprojekt.

Besök Vattenrådens hemsida!

En nationell webbplats har skapats för att underlätta information och kontakter inom och mellan vattenråd. Alla vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt återfinns där, med dokument om möten, beslut och styrgrupper m.m.