Projekt FLISIK

För livskraftiga småvatten i Kvarken är ett samarbetsprojekt inom EU:s programområde Botnia-Atlantica, där olika aktörer från Sverige och Finland deltar. Projektägare är ELY-centralen i Södra Österbotten. Länsstyrelsens miljöanalysenhet samt Skogsstyrelsens distrikt i Umeå deltar som samarbetspartners.

Tre vattendrag ingår i projektet:  

Karta över Högforsån

Högforsån (Robertsfors kommun)

I det här vattendraget kommer vi att fokusera på problematiken kring sura sulfatjordar. Dessa jordar kan orsaka stora problem för vattendragen genom kraftig försurning och läckage av tungmetaller.  
Karta över Harrbäcken

Harrbäcken (Skellefteå kommun)

Hela avrinningsområdet påverkar kvalitén på vattnet som slutligen rinner ut vid kusten. Därför tänker vi skapa en helhetssyn kring Harrbäcken via kartläggning av vattenkemi och biologi. Förhoppningsvis kan området i framtiden verka som demonstrationsområde för liknande vattendrag i Kvarkenregionen.  

Karta över Tuggenbäcken

Tuggenbäcken (Lycksele kommun)

Här har det genomförts olika förbättrande åtgärder genom åren. Nu blir frågan hur Tuggenbäckens biologiska liv kan förvaltas på ett bra och långsiktigt sätt.