Kustmynnande vattendrag

De vattendrag som mynnar vid kusten är mycket viktiga för de flesta fiskarter som lever längs kusten. Fiskarna vandrar upp i vattendragen för att fortplanta sig, det som ofta benämns som lekvandring. Några exempel på fiskarter är abborre, gädda, mört, id, kustlevande harr, havsöring och flodnejonöga.
Karta över vattendrag som inventerats längs kusten

Att fisken går upp i vattendragen för att fortplanta sig beror bland annat på att vattnet där blir fortare varmt på våren. Vissa fiskar är också beroende av strömmande vatten.

Sedan några år tillbaka har vi gjort olika inventeringar i länets kustmynnande vattendrag. Bland annat har vi provfiskat, tagit vattenkemiprover, tittat på arter av insekter och andra bottenlevande djur. Vi har också tittat på om det finns vandringshinder för fisk och om det finns andra negativa saker för djurlivet.

Människan har påverkat vattendragen

Människan har använt och använder än idag vattendragen för olika ändamål, bland annat till dammar och kraftverk.

Innan det fanns lastbilar flottade man timmer på vattendragen och det byggdes dammar och stora stenar togs bort. När maskinerna kom in i jord- och skogsbruk började man göra diken i den omkringliggande marken och man grävde även i bäckar och åar för att vattnet skulle rinna undan fortare.

Alla saker vi människor har gjort i vattendragen har tillsammans medfört att många av vattendragen ”mår dåligt” och att exempelvis antalet fiskar har blivit färre eller rent av försvunnit.

 Information om fiskvandring

Hör gärna av dig om du vet något om fiskvandring i vattendragen som är markerade i kartorna nedan.