Regional åtgärdsplan 2010-2015

Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - Regional åtgärdsplan för 2010-2015 
ISBN/ISSN-nr:1652-3229 
Publiceringsår:2011 
Sidantal:55 

I åtgärdsplanen redovisas hur länets kalkningsverksamhet är anpassad till det nuvarande försurningsläget samt vilka biologiska effekter som uppnåtts sedan kalkningen påbörjades.

I planen föreslås inga dramatiska förändringar av kalkningsprogrammet, vilket beror på att verksamheten redan är anpassad till nuvarande försurningsläge samt att de uppnådda biologiska effekterna generellt är positiva.

Planen består av en allmän del samt en del där varje kalkat åtgärdsområde beskrivs i detalj. Beskrivningarna av åtgärdsområdena har nu uppdaterats och återfinns under länken Årsrapport 2015.

Ladda hem rapporten(2Mb)