Bidrag och blanketter

Länsstyrelsen beslutar om bidrag till kalkning. Den årliga kostnaden för kalkningen i länet uppgår till drygt 16 miljoner kronor, varav ungefär 96 % finansieras via statsbidrag.

Bidragsmottagaren kallas också för huvudman och är den som ansvarar för kalkningens genomförande. Huvudmannen sköter upphandling av kalk och kalkspridning, kontrollerar kalkspridningen och sköter kalkdoserarna. Kalkning i kommunal regi bedrivs i Bjurholm, Dorotea, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Åsele. Dessutom drivs ett par mindre kalkningar av ideella föreningar. Kommunerna i Västerbotten satsar tillsammans ungefär 600 000 kronor per år i en så kallad egeninsats. Det är den del av kostnaden som inte täcks av statsbidraget.

Ingen nykalkning

Försurningen har minskat och för närvarande finns inga planer att starta nya kalkningar. Detta innebär att de bidrag som utbetalas används för att upprätthålla effekten i redan pågående projekt.

Bidrag för biologisk återställning

Bidragsprocenten för biologisk återställning följer samma nivåer som kalkningsbidraget. Detta innebär att bidrag kan utgå med 85, 95 eller 100 procent. Bidraget för biologisk återställning används främst för att åtgärda vandringshinder i form av vägtrummor och dammar samt att återställa de miljöer som förstördes i samband med timmerflottningen.