Kalkspridning hösten 2017

Nu har kommunerna i Västerbotten lämnat in beställningar för höstens kalkning med båt och helikopter. Totalt ska 5 525 ton spridas fördelat på 794 ton kalkmjöl med båt, 1 208 ton kalkmjöl med helikopter samt 3 523 ton kalkgranuler med helikopter.

Jämfört med spridningen 2016 har kalkmängden reducerats med 56 ton. Till höger återfinns en lista med samtliga kalkningsobjekt samt kartor över de sjöar och våtmarker som ska kalkas. Kalkningen i Västerbotten har pågått i drygt 30 år och de senaste 20 åren har inga nya kalkningsprojekt påbörjats. Det är således enbart tidigare kalkade sjöar och våtmarker som berörs av årets spridning.

Den totala kostnaden uppgår till drygt 11 miljoner kronor, varav 10,7 miljoner utbetalas som statsbidrag av länsstyrelsen. Resterande bekostas av kommunerna i form av en s.k. egenavgift.

Kalkning med båt kommer preliminärt att ske under perioden 14-25 augusti och spridning med helikopter mellan 18 september och 13 oktober.  SMA Mineral med säte i Filipstad är huvudentreprenör. Spridningen med helikopter ombesörjs av Scandair Helicopter AB och båtkalkningen av Vikab Sjökalkningsentreprenad AB. Kontakat gärna oss på länsstyrelsen eller berörd kommun om Ni har frågor eller funderingar. Det går även bra att kontakta entreprenören. Till höger återfinns en lista på kontaktpersoner.  

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬