Årsrapport 2016

I årsrapporten ges en kortfattad beskrivning av hur kalkningen i länet bedrivits under året. Uppnådda resultat i form av vattenkemi och biologi redovisas och kommenteras. Dessutom berättar vi vilka insatser som genomförts inom ramen för biologisk återställning.

Planen består av en allmän del samt en del där varje kalkat åtgärdsområde beskrivs i detalj. Den delen redovisas med utgångspunkt ur länets huvudavrinningsområden. Dessa hittar du här nedan.