Vill du återskapa en våtmark?

Bild på Bäckraningsmark

Rätt våtmark på rätt plats!

Våtmarksprojekt med hög prioritet ger höga natur- och kulturmiljövärden eller förbättrar vattenkvalitén återskapar vegetationsrika sjöar, våtslåttermarker och översvämningsmarker gör nytta för lokalsamhället, näringslivet och olika miljömål är förankrade i bygden

Finansiering

Stöd för våtmarksprojekt finns att söka inom Utvald miljö (Landsbygdsprogrammet). Markägare, brukare, föreningar, företag och privatpersoner kan söka hos Länsstyrelsen.
Läs mer under "Att finansiera ett vårmarksprojekt".

Vad bör jag tänka på?

 • Sätt upp tydliga mål
 • Ta tidigt kontakt med alla berörda
 • Ta tidigt kontakt med Länsstyrelsen
 • Kom ihåg juridiken
 • Var beredd på mothugg
 • Lär av andras erfarenheter
 • Var beredd att ändra planen
 • Räkna med att det blir dyrare
 • Inse att naturen och samhället är komplicerade
 • Tänk långsiktig skötsel
 • Håll ut!