Kalkeffektuppföljning

Trots att utsläppen av försurande ämnen minskat påverkas fortafarande många sjöar och vattendrag i länets östra del av försurning. Kalkning har pågått sedan början av 1980-talet. Uppföljningen utgör planeringsunderlag för kommande omkalkningsinsatser och för att kontrollera om uppsatta kemiska och biologiska mål är uppfyllda.

Kalkade sjöar och vattendrag

Uppföljningen omfattar alla kalkade målområden, vilket innebär 98 sjöar och 101 vattendrag. Dessutom undersöker vi vattenkemin i ytterligare ett hundratal sjöar som enbart kalkas för effekten i nedströms liggande målområden.

Övervakningen

I målsjöarna omfattar uppföljningen vattenkemi och fisk. I målvattendragen undersöks dessutom bottendjur. Det är svårast att upprätthålla en bra kalkeffekt i samband med höga flöden. Därför genomförs den vattenkemiska uppföljningen i huvudsak under perioder med höga flöden. Uppföljningen omfattar årligen 2 200-2 500 vattenprov, närmare 90 bottenfaunaprov, cirka 230 elfisken samt 5-10 nätprovfisken.

 Summary Links ‭[3]‬

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬