Artövervakning - flodpärlmussla

Flodpärlmusslan lever i strömmande vatten och kan bli över 100 år gammal. Till följd av pärlfiske och miljöförstörning är den numera sällsynt och utrotningshotad. Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion där larven (glochidien) under en period lever som parasit på gälar av öring eller lax. Därför är den också beroende av livsdugliga bestånd av dessa fiskarter.

Övervakningen

I Västerbotten finns 76 kända bestånd men bara ett fåtal är livskraftiga. Övervakning bedrivs både i regional och nationell regi och sammantaget omfattas 44 bestånd i länet. Programmen syftar till att långsiktigt följa utvecklingen och återbesök görs med 5-12 års mellanrum. Övervakningen innebär att antalet musslor räknas samt att storleksfördelningen undersöks. Dessutom beskriver vi livsmiljöerna för att bedöma eventuella hotbilder. Programmet startade 2001 och årligen återbesöks 3-4 bestånd.

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬