Miljögifter i fisk som konsumeras

I många av länets sjöar innehåller fisken höga halter av kvicksilver. De högsta halterna återfinns i gädda och abborre. Fisk med höga halter bör inte ätas, i synnerhet inte av små barn eller kvinnor som är gravida eller ammar. Samtidigt är fisk ett nyttigt livsmedel som helst bör ätas 2-3 gånger per vecka.
Bild på fångad abborre

Länsstyrelsen drev från 2009 till 2014 ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen för att kartlägga förekomsten av kvicksilver (Hg) och cesium (Cs) i fisk i länets sjöar och vattendrag. Syftet var att ge underlag för hälsorelaterad miljöövervakning, kalkeffektuppföljning samt bedömning av status inom vattenförvaltningen (EU-direktiv).

Fisket, som utfördes på frivillig väg av kommuner och fiskeintresserade, inleddes under 2010 och pågick fram till och med 2014. Under provtagningsperioden har resultaten från analyserna kontinuerligt publicerats på denna webbsida. Dessa resultat presenteras kommunvis i en pdf-fil (se länkar).

Resultaten ger en generell bild över länets situation men också situationen i specifika sjöar där fritidsfiske är populärt.

 Gränsvärden och rekommendationer (Externa länkar)

 Resultat