Snökemi

I samband med snösmältningen ökar flödet i vattendragen. pH-värdet kan sjunka dramatiskt inom loppet av timmar eller dygn. Detta brukar benämnas surstöt. Till stor del är surstöten ett naturligt fenomen. Om snön är försurad till följd av luftföroreningar kan pH i vattendragen sjunka till nivåer där djurlivet tar skada.

Övervakningen

I månadsskiftet mars/april samlar vi in snö på 8 lokaler runt om i länet. Vid provtagningen används ett plexiglasrör som trycks ned genom hela snötäcket. Påverkan från luftföroreningar analyseras i form av pH, svavel och kväve. Provtagningen görs årligen och har pågått sedan 1995.

 Summary Links ‭[1]‬

 Summary Links ‭[2]‬