Luftkvalitet i bakgrundsmiljö

Halterna av luftföroreningar skiljer sig mellan tätorter och landsbygd. Halterna som uppmäts på landsbygden benämns bakgrundshalter och speglar effekterna av långväga utsläpp.

Bakgrundshalter

Halterna av luftföroreningar skiljer mellan tätorter och landsbygd. Halterna som uppmäts på landsbygden benämns bakgrundshalter och speglar effekterna av långväga utsläpp. Mätningar i bakgrundsmiljöer används som jämförelse till mätningar i tätorter. Därmed kan effekterna från lokala utsläpp särskiljas från dem som transporterats långväga.

Mätstationer

I länet finns fyra mätstationer, varav två tillhör det regionala programmet och två det nationella. Analyserna omfattar svaveldioxid, kvävedioxid samt marknära ozon. De regionala stationerna ligger på Holmön och i Nordmalings kommun. Mätningarna startade 1998 respektive 2001. De nationella stationerna finns i Rickleå och Vindeln.