Hjälp oss följa naturens kalender

Brukar du notera när den första tussilagon blommar, när björken slår ut eller när blåbären mognar? Då kanske du vill bli fenologiväktare!
Blåsippor

Rapportera via webben

Du kan rapportera dina iakttagelser på blommar.nu

För mer info kontakta:

Tommy Vennman, Länsstyrelsen Västerbotten,
070-3377392 Tommy.vennman@lansstyrelsen.se

Kjell Bolmgren, samordnare Svenska fenologinätverket,
018-671261 Kjell.Bolmgren@slu.se

Regionalt fenologinätverk byggs upp

Ett nytt miljöövervakningssystem håller på att etableras i Sverige. Det bygger på enkla observationer av naturens kalender, såsom datum för blomningens, lövsprickningens, fruktmognades och höstlövens start. Friviliga och professionella observatörer hjälps åt inom Svenska fenologinätverket för att alla delar av landet ska täckas in. Om du är intresserad av årstidernas skiftningar i naturen är du välkommen att delta.  Huvudmotivet bakom denna nya miljöövervakning är att naturens kalender, och därmed grundläggande egenskaper i ekosystemen, förändras med klimatet. Förändringar i naturens kalender är redan väl dokumenterade, men eftersom olika arter påverkas på olika sätt och eftersom det ser olika ut i olika regioner behövs ett miljöövervakningsystem som följer dessa förändringar. 
Läs mer ...