Exploatering av havsstränder

Länets kuster, både på fastlandet och på öarna, förändras ständigt genom olika former av exploatering. Kunskap om utvecklingen behövs, bland annat för att utarbeta strategier för hur kustområden bäst ska nyttjas och skyddas. Det är också av intresse att kunna jämföra graden av exploatering i olika delar av landet.
Bild som visar både exploaterad och orörd kust

Det nationella gemensamma delprogrammet Exploatering av havsstränder ska följa förändringar i exploateringsgraden längs landets stränder med ett återkommande intervall på ca 5 år. Detta ska underlätta regionala och nationella jämförelser av exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål. Här finns rapport/metodbeskrivning från det nationella delprogrammet.

Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att fördjupa kunskapen genom att tillföra en gradering av exploateringen på land och kartlägga icke exploaterad strandlängd genom att kartera pirar, bryggor och hamnar.