Rapportera händelser - hur går det till?

Informationscentralen har en samordnande roll, där vi får in rapporter från vårat kontaktnät och privatpersoner och samordnar eventuella åtgärder i form av provtagningar och information till media. Här ges information om hur rapportering går till. Rapportblanketter och blankett för ändring av kontaktperson finns till höger. Du kan även ladda hem instruktioner för provtagning och transport av prover.

Vilka rapporterar in?

Informationscentralen har ett kontaktnät som består av ca 130 personer från Haparanda i norr till Uppsala i söder. Inom kontaktnätet finns representanter från centrala, regional och lokala myndigheter, organisationer, media, företag och föreningar. Från detta kontaktnät får Informationscentralen in många rapporter.

Fler och fler rapporter kommer även in från privatpersoner, antingen direkt till Informationscentralen eller genom vårat kontaktnät.

Vill du ingå i vårat kontaktnät?

Om du som företag, organisation eller privatperson vill ingå i vårat kontaktnät och därigenom få vår årsrapport och information genom mail, hör då av dig till oss på Informationscentralen via telefon eller mail, se till höger.

Hur rapporter behandlas

Rapporter kommer in från kontaktnätet eller privatpersoner och behandlas av Informationscentralen som i samarbete med myndigheter och experter beslutar om åtgärder. Kontaktnätet  och allmänheten är viktiga för att få information om lokala algblomningar samt förekomst av döda djur. För att upptäcka algblomningar ute till havs är satellitbildstolkning ett viktigt verktyg. Det är SMHI som ansvarar för att analysera och ge oss information om algsituationen från dessa bilder.

Väderprognoser och information om ytvattenströmars hastighet och riktning är nödvändigt underlag för att vi ska kunna uttala oss om händelseutvecklingen av en algblomning. Denna information tillhandahålls av SMHI.

Provtagning

Om provtagning blir nödvändig kan den vid behov samordnas av Informationscentralen. Alganalyser sker vid UMF, medan SVA utför tester på döda djur. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) tar emot och obducerar döda sälar.

Varning till allmänheten

Beroende på typ av händelse, dess omfattning och händelseutveckling kan det bli aktuellt att informera om läget eller varna allmänheten. Då lägger Informationscentralen ut information på webbsidorna. Ibland skickas även ett meddelande till kontaktnätet.

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111 

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå