Nyheter från Informationscentralen

Informationscentralen har nu startat sin bevakningssäsong. Vi tar emot rapporter om ovanliga och akuta händelser vid kusten, såsom algblomningar och döda djur. Vi lägger löpande ut information här.

Ännu inga algblomningar i Bottniska viken

170707. Informationscentralen för Bottniska viken har ännu inte fått in några rapporter om algblomningar. Det beror troligtvis på den senare tidens ostadiga väder med regn och blåst. Om det blir soligt och vindstilla väder kan algblomningar uppstå under juli och augusti.

Blågröna alger i Kalixviken, Luleå kommun

170714. Den 11 juli fick Informationscentralen in en rapport om en algblomning i Kalixviken i Luleå kommun. Den har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Algblomning vid Halsön i Kalix kommun

170726. Informationscentralen för Bottniska viken fick idag in en rapport om en algblomning vid Kallskärs badplats på Halsön i Kalix skärgård. Den består sannolikt av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet. 

Ytterligare algblomningar i Kalix kommun

170626. Informationscentralen har fått in två ytterligare rapporter om algblomningar i Kalix kommun. Algblomningar har iakttagits i Bodöviken vid Sangis-Bodö och i Pålängsfjärden mellan Kalix och Töre. Algblomningarna består sannolikt av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.   

Utsjöblomning i centrala Bottenhavet

170727. Satellitbilder från SMHI visar på ytansamlingar i centrala Bottenhavet. Informationscentralen bedömer att det sannolikt handlar om blågröna alger och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna om de skulle driva iland.  

Algblomningar i Luleå skärgård

170727. Informationscentralen har fått in en rapport om algblomningar i Luleå skärgård. Med tanke på tidpunkten och tidigare bekräftade algblomningar kan det vara blågröna alger som blommar. Vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet. 

Östlig drift för Bottenhavets utsjöblomning

170727. Satellitbilder från SMHI visar på ytansamlingar i södra Bottenhavet. Informationscentralen bedömer att det sannolikt handlar om blågröna alger och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna om de skulle driva iland.

Algblomningar i Bottenhavet

170731. Under helgen har Informationscentralen fått in rapporter om algblomningar i Öviksfjärden i Örnsköldsviks kommun och i Norrfjärden i Nordanstigs kommun. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Blomning av blågröna alger i Pultviken utanför Rosvik

170803. Den 29 juli fick Informationscentralen in en rapport om en algblomning i Pultviken utanför Rosvik i Piteå kommun. Algblomningen har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

 Algblomningar i Kramfors kommun

170821. Informationscentralen fick i fredags in rapporter om algblomningar i Norafjärden och i Norrfjärden i Kramfors kommun.  När rapporten kom in var det mesta borta, men algerna kan börja blomma igen vid lugnt och soligt väder. Informationscentralen bedömer att blomningarna sannolikt bestod av blågröna alger. Vid algblomningar bör man inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Algblomning i Hudiksvallsfjärden

170904. Informationscentralen för Bottniska viken fick idag in en rapport om en algblomning i Hudiksvalls småbåtshamn i Hudiksvallsfjärden. Den består sannolikt av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Algblomningar i Kramfors kommun

170925. Under helgen har Informationscentralen fått in rapporter om algblomningar i Omnefjärden och i Norrfjärden i Kramfors kommun. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man bör inte låta hundar dricka av vattnet.

Flera algblomningar i Bottenhavet

170929. Under veckan har Informationscentralen fått in flera rapporter om algblomningar längs Bottenhavets kust. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man ska inte låta hundar dricka av vattnet eller vistas vid det när man ser tecken på algblomning.   

Ytterligare algblomningar i Bottenhavet

171002. Under helgen och början av veckan har Informationscentralen fått in ytterligare rapporter om algblomningar längs Bottenhavets kust. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man ska inte låta hundar dricka av vattnet eller vistas vid det när man ser tecken på algblomning.   

Algblomningar i Örnsköldsviks och Umeå komuner  

171004. Informationscentralen fick under onsdag eftermiddag in rapporter om algblomningar i Örnsköldsvik och Umeå kommuner. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man ska inte låta hundar dricka av vattnet eller vistas vid det när man ser tecken på algblomning.                                                            

 

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå