Blomning av blågröna alger utanför Rosvik

Den 29 juli fick Informationscentralen in en rapport om en algblomning i Pultviken utanför Rosvik i Piteå kommun. Algblomningen har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

​I slutet på förra veckan iakttogs en algblomning i Pultviken utanför Rosvik i Piteå kommun. Ansamlingen var grönaktig i färgen. Prov har analyserats av Umeå Marina Forskningsstation och visar att det är den blågröna algen Dolichospermum lemmermannii som blommar. Denna art kan producera alggifter och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna.

Det blåsiga vädret under helgen gjorde att algblomningen började lösas upp. Algerna kan dock fortfarande finnas kvar i vattenmassan och återigen börja blomma vid lugnt väder. Informationscentralen råder folk att vara försiktiga om man ser antydningar till ytansamlingar eller om vattnet är grumligt.

Blomning_Pultviken.jpgBlågrön blomning i Pultviken utanför Rosvik, Piteå kommun. Foto: Jeanette Åström

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

 Summary Links