Algblomningar i Omnefjärden och Norrfjärden

Under helgen har Informationscentralen fått in rapporter om algblomningar i Omnefjärden och i Norrfjärden i Kramfors kommun. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man bör inte låta hundar dricka av vattnet.

​Informationscentralen har under helgen fått in två rapporter om lokala algblomningar; en från Öjsand i Omnefjärden och en från Norrfjärden, båda i Kramfors kommun. Båda algblomningarna var gröna till färgen. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger.

 Algblomning_Öjsand.jpeg

Algblomning i Öjsand, Omnefjärden i Kramfors kommun. Foto: Marianne Leek

 

Håll hundarna borta

Blågröna alger kan producera alggifter. Informationscentralen rekommenderar därför allmänheten att hålla husdjur borta från algblomningar. Hundar kan få i sig stora mängder av alggiftet genom att dricka av vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera in algblomningar

Ytterligare algblomningar kan uppstå längs kusten under hösten.  Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111