Algblomningar i Luleå skärgård

170727. Informationscentralen har fått in en rapport om algblomningar i Luleå skärgård. Med tanke på tidpunkten och tidigare bekräftade algblomningar kan det vara blågröna alger som blommar. Vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet. 

​Algblomningar har iakttagits vid ön Norr-Äspen och utanför Kluntarna i farleden in mot Luleå, samt vid Långöhällorna i Bastaskärsfjärden. Inget prov har tagits men med tanke på tidpunkten och tidigare bekräftade algblomningar i Norrbotten kan det röra sig om blågröna alger.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

 Content Editor