Algblomningar i Kramfors kommun

Informationscentralen fick i fredags in rapporter om algblomningar i Norafjärden och i Norrfjärden i Kramfors kommun.  När rapporten kom in var det mesta borta, men algerna kan börja blomma igen vid lugnt och soligt väder. Informationscentralen bedömer att blomningarna sannolikt bestod av blågröna alger. Vid algblomningar bör man inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

​Blomningen i Norafjärden uppmärksammades förra onsdagen (den 16 augusti) och såg ut som prickar i vattenmassan. På fredagen hade det mesta lösts upp. I Norrfjärden har alger blommat av och till under juli och augusti och har sett ut som gröna ansamlingar på vattenytan. Även denna har mestadels lösts upp. Inget prov har tagits på blomningarna men Informationscentralen gör bedömningen att det troligen rör sig om blågröna alger.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.  

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111, eller på vår Facebooksida, Informationscentralen för Bottniska viken.