Algblomningar i Bottenhavet

Under helgen har Informationscentralen fått in rapporter om algblomningar i Öviksfjärden i Örnsköldsviks kommun och i Norrfjärden i Nordanstigs kommun. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

​Informationscentralen för Bottniska viken har under helgen fått in rapporter om algblomningar i Bottenhavet, en från Norrfjärden i Nordanstigs kommun och en från Öviksfjärden i Örnsköldsviks kommun. Båda blomningarna var grön-gulgröna till färgen. Då prov skulle tas hade blomningen i Öviksfjärden blåst bort. Om vädret blir lugnare kan det dock börja blomma igen, varpå prov kommer tas. Informationscentralen bedömer att det i båda fallen rör sig om blågröna alger som kan vara giftiga.

Algblomning_Öviksfjärden.JPG Algblomning i Öviksfjärden, Örnsköldsviks kommun. Foto: Per Ågren

 

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.  

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111, eller på vår Facebooksida, Informationscentralen för Bottniska viken.