Algblomningar i Örnsköldsviks och Umeå kommuner

171004. Informationscentralen fick under onsdag eftermiddag in rapporter om algblomningar i Örnsköldsvik och Umeå kommuner. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man ska inte låta hundar dricka av vattnet eller vistas vid det när man ser tecken på algblomning.

​Algblomningar har iakttagits vid ön Grisslan i Örnsköldsviks kommun och vid öar i Norrbyskärs skärgård i Umeå kommun. Det var turkost i vattnet och på stränderna. Blomningen i Norrbyskärs skärgård har bekräftats bestå av blågröna alger som kan producera alggifter, efter analys vid Umeå marina forskningscentrum. Informationscentralen bedömer att även algblomningen vid Grisslan sannolikt består av blågröna alger.

Håll hundarna borta

Blågröna alger kan producera alggifter. Informationscentralen rekommenderar därför allmänheten att hålla husdjur borta från algblomningar. Hundar kan få i sig stora mängder av alggiftet genom att dricka av vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet eller i ilandflutna algmassor.

Rapportera in algblomningar

Ytterligare algblomningar kan uppstå längs kusten under hösten.  Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111

 Content Editor