Flera algblomningar i Bottenhavet

Under veckan har Informationscentralen fått in flera rapporter om algblomningar längs Bottenhavets kust. Informationscentralen bedömer att dessa sannolikt består av blågröna alger. Man bör därför undvika kontakt med algerna. Man ska inte låta hundar dricka av vattnet eller vistas vid det när man ser tecken på algblomning.

​Informationscentralen har under veckan fått in rapporter om lokala algblomningar längs Bottenhavets kust. Algblomningar har iakttagits i Ulvviken, Ullångersfjärden och Mjältösundet i Kramfors kommun, vid Skatön i Söderhamns kommun, i Fjäleviken och vid Kuggören i Hudiksvalls kommun, i Mellan-Balesviken i Örnsköldsviks kommun, vid centrala Härnösand i Härnösands kommun, i Ripsandsviken på Alnön i Sundsvalls kommun samt i Harkskärsfjärden i Gävleborgs kommun. 

Algblomningarna var antingen gröna till färgen eller grön-turkosa. Ibland kan det se ut som utspillt målarfärg när algerna spolas upp på land. Informationscentralen bedömer att dessa algblomningar sannolikt består av blågröna alger.

Håll hundarna borta

Blågröna alger kan producera alggifter. Informationscentralen rekommenderar därför allmänheten att hålla husdjur borta från algblomningar. Hundar kan få i sig stora mängder av alggiftet genom att dricka av vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet eller i ilandflutna algmassor.

 

 

Rapportera in algblomningar

Ytterligare algblomningar kan uppstå längs kusten under hösten.  Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111

 Content Editor