Östlig drift för Bottenhavets utsjöbloming

Satellitbilder från SMHI visar på ytansamlingar i södra Bottenhavet. Informationscentralen bedömer att det sannolikt handlar om blågröna alger och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna om de skulle driva iland.

​Blomning i utsjön

SMHI:s satellitbildsövervakning visar att det finns ytansamlingar av alger i södra Bottenhavet. Ytansamlingarna väntas under det kommande dygnet först driva svagt mot väst för att sedan vända och driva mot ost, d.v.s. bort från den svenska kusten. Ifall ansamlingen ändå når den svenska kusten bör man undvika kontakt med algerna eftersom det troligen handlar om blågröna alger.

 Content Editor