Ytterligare algblomningar i Kalix kommun

170726. Informationscentralen har fått in två ytterligare rapporter om algblomningar i Kalix kommun. Algblomningar har iakttagits i Bodöviken vid Sangis-Bodö och i Pålängsfjärden mellan Kalix och Töre. Algblomningarna består sannolikt av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

En algblomning iakttogs förra veckan i Bodöviken vid Sangis-Bodö. Det visade sig vara blågröna alger efter analys vid Umeå marina forskningscentrum. Kraftig blåst gjorde att algblomningen blandades ner i vattnet redan samma kväll. Varmt och vindstilla väder de senaste dagarna har dock gjort att algerna växt till igen. Det är med hög sannolikhet blågröna alger som blommar även nu. 

Idag iakttogs en algblomning med mörkgrön färg i Pålängsfjärden mellan Töre och Kalix. Informationscentralen bedömer att det sannolikt handlar om blågröna alger.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.  

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111, eller på vår Facebooksida, Informationscentralen för Bottniska viken.

 Content Editor