Främmande arter - besvärliga besökare

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Spridningen kan ha skett avsiktligt eller av misstag.
En del av dessa nya arter ställer till med problem i våra hav, andra gör det inte. Det går aldrig att förutse vad som kommer att hända om en främmande organism får fäste i en ny miljö och det är oroande.
Havsborstmask, en främmande art som är vanlig i Bottniska viken

Svensk webbplats för främmande arter i svenska hav

Sveriges tre Informationscentraler (Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet) har i samarbete med forskningsprojekt AquAliens och Naturvårdsverket sammanställt information om främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden på en hemsida: webbplatsen "Främmande arter i svenska hav", se länk till höger.

På webbplatsen kan man läsa mer om hur främmande arter kommer hit, vilka arter som redan finns här och vilka effekter det har fått eller kan få att "nya" arter etablerar sig i svenska vatten. Här kan man även läsa om hur man på olika sätt kan förebygga att främmande arter introduceras och sprids till och mellan olika havs- och kustområden. Under rubriken NYA ARTER/arter i svenska havsområden respektive alertlista! finns faktablad för de flesta arter.  

 

Havstulpan, en främmande art som kan sitta fast på båtarnas skrov

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå

 Externa länkar

 Här kan du rapportera in främmande arter