Rapportera fynd av döda djur till oss

Om ett större antal döda fiskar eller fåglar påträffas bör detta rapporteras till Informationscentralen. Eventuellt tas prov som skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys.

Döda sälar ska rapporteras till Informationscentralen. Sälarna kan skickas till Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) för obduktion om de är i gott skick. Informationscentralen ska alltid kontaktas innan prov skickas in!

Döda fiskar

Större antal döda fiskar kan bero på flera saker. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja kan orsaka massdöd. Fiskar och bottenlevande djur kan även dö i samband med syrefria förhållanden i vattenmassan, eller i samband med omfattande algblomningar.

Naturlig fiskdöd

I Bottniska viken är det inte ovanligt att död spigg i större mängd observeras längs stränder under sommar och sensommar. Efter fiskarnas lek blir många försvagade och kan då dö. Många blir också infekterade av en parasit, bandmasken Schistoephalus. Den här parasiten växer till sig när det börjar bli varmt i vattnet och den kan då döda spiggen. Naturlig fiskdöd kan även bero på att de drabbas av olika sjukdomar.

Döda sälar

Sälar kan dö naturligt eftersom de kan drabbas av olika sjukdomar eller svälta ihjäl.  Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) vill ha information om fynd av döda sälar. Rapportera därför in dessa till Informationscentralen som samordnar rapporteringen till NRM.

Under hösten 2011 fick NRM in sälar med sår kring ögonen eller på kroppen samt mindre hårlösa partier. Denna typ av skador har inte observerats tidigare. NRM vill att du rapporterar in detta till dem om du ser det på sälarna ute i fält, gärna med foto på skadan.  I PM:et till höger kan du se exempel på skadorna.

 

Död trut på fågelskär

Döda fåglar

Större ansamlingar av döda fåglar är inte normalt. Döda fåglar, främst gråtrutar, hittades för ett antal år sedan i större antal på kobbar och skär i Östersjön. De symptom som fåglarna uppvisade är förlamade ben och vingar och efter ca 1 vecka dog fågeln.

Fågeldöden observerades först i Blekinge våren 2000. Från 2002 till 2007 genomförde därför Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inventeringar av gråtrut längs Sveriges kustband. Under dessa år minskade dödligheten för att 2007 åter ligga på en normal nivå.

SVA undersöker orsaken till trutdöden. Det rör sig troligen om botulism, en bakterie som förgiftar fågeln.

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111 

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå

 PM från Naturhistoriska riksmuseet