Informationscentralen för Bottniska viken - ICBV

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.

Om du vill rapportera en händelse till Informationscentralen kan du använda vår rapportblankett som finns under rubriken "Rapportera händelser" eller kontakta oss via telefonsvarare, fax eller e-post. 

 

 HTML Form Web Part