Fjällen - i ständig förändring

Fjällen anses idag vara en av våra minst påverkade naturtyper men det finns flera potentiella hot som kan förändra detta. Bland annat ökar intresset för exploatering av främst infrastruktur, gruv- och energiindustri, och turism. Men det är den globala uppvärmningen som är det största hotet och som riskerar att förändra fjällens ekosystem i mycket stor utsträckning. Övervakning av fjällen är därmed mycket viktigt. Länsstyrelsen arbetar med ett antal övervakningar, både på land och i sötvatten.

Fjällbild

Fjällen är ett känsligt system och förmodligen kommer vi att se klimatrelaterade förändringar i ett tidigare skede än i andra system. Redan idag ser vi tecken på att något håller på att hända. Träd växer på högre höjder än tidigare, buskskiktet breder ut sig, artsammansättningen förändras och arter som normalt finns i skog återfinns nu på kalfjäll.

Närmare 700 000 hektar av Västerbottensfjällen är skyddad natur, främst i form av naturreservat. Det största sammanhängande området är Vindelfjällens naturreservat som med sina 560 000 hektar är ett av Europas största skyddade områden.

 Interna länkar

 Summary Links