Uppföljning av miljömål med indikatorer

Varje miljökvalitetsmål följs upp av flera indikatorer. Det är ett hjälpmedel för att informera om miljöutvecklingen.

På Miljömålsportalen listas alla indikatorer som nu används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Vad är RUS?

RUS, regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål, utvecklar ett gemensamt uppföljningssystem för miljömålsarbetet i Sveriges 21 län.

RUS ansvarar bland annat för:

  • uppdateringar av indikatorer på Miljömålsportalen
  • indikatorutveckling och indikatorsamordning
  • länssidor på Miljömålsportalen och revidering av regionala mål
  • information och kommunikation