Dokumentation från samverkan för hållbar utveckling

Här finner du förslag till samverkansprojekt, remissversion av åtgärdsprogram, SWOT-analyser och  presentationer från samverkan för hållbar utveckling.

Åtgärder som lagts till och tagits bort efter remiss av åtgärdsprogrammet -Med miljömålen i sikte

Presentationer Finansiering av projekt, 11 okt 2012

Förslag samverkansprojekt från den 18 januari

Dokumentation "Framtidens projekt" 18 januari

Remissversion åtgärdsprogram

Åtgärdsförslag arbetsmaterial

Presentationer från 30 mars

SWOT-analyser 30 mars