Resultat "Framtidens projekt och samverkan"

Den 18 januari samlades cirka 100 personer, politiker, kommunala tjänstemän, företagare, organisationer med flera i Lycksele, för att diskutera framtida samverkan och projekt för hållbar utveckling i länet. Det var Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Landstinget som tillsammans arrangerade konferensen för att förbättra det strategiska arbetet i länet inom hållbarhetsområdet.
Robert Winroth, Birgitta Heijer och Lennart Holmlund i Lycksele

Robert Winroth, Landstinget, Birgitta Heijer, Länsstyrelsen och Lennart Holmlund, som dagen till ära representerade Region Västerbotten, berättade om sina organisationers visioner för ett hållbart Västerbotten.

Förutom inspirerande presentationer gav konferensen utrymme för möten och diskussioner. Dagen avslutades med att utmana de deltagande organisationerna att kalla till ett första samverkansmöte för några av de möjliga samverkansprojekt som diskuterades under mötet.

Cirka 15 potentiella samverkansprojekt kommer att ha ett första möte under våren med förhoppning om att en stor del av förslagen kan leda till nya samarbeten på olika nivåer och inom olika områden. Är du nyfiken på vem som gör vad och vad projekten handlar om? Läs mer här:

Organisationer som kallar till första samverkansmöte.pdf

Kontaktpersonerna som anges kan komma att ändras efterhand.

Presentationer och minnesanteckningar från konferensen hittar du i spalten till vänster under " Dokumentation samverkan hållbar utveckling".

För mer information om de möjliga samarbetsprojekten kontakta Annika Nordenstam, Länsstyrelsen.