Åtgärdsprogram för hållbar utveckling

Västerbottens län har ett åtgärdsprogram för hållbar utveckling, Med miljömålen i sikte.
Åtgärdsprogrammet innehåller cirka 200 olika åtgärder riktade till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner. Det är alltså åtgärder för alla som vill göra skillnad och bidra till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.

Programmet startade 2012 och vi är nu under 2016 i gång med att följa upp och revidera det. Vi vill höra dina åsikter och förslag på förbättringar! Kontakta oss gärna.

Bild på framsidan av åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet för dig som vill göra skillnad

Vi tog fram åtgärdsprogrammet genom en bred process under år 2011 med över 130 aktörer från ett 70-tal organisationer. För att möjliggöra för olika aktörer att ansluta sig till åtgärderna har Länsstyrelsen i samarbete med Region Västerbotten och Landstinget under hösten 2012 skapat webbplatsen Hållbara Västerbotten. På webbplatsen kan din organisation ställa sig bakom valfritt antal åtgärder från åtgärdsprogrammet och gå från ord till handling.

Läs rapporten:
Med miljömålen i sikte - Åtgärdsprogram för hållbar utveckling

Skriv ut rapporten:
Med miljömålen i sikte - Åtgärdsprogram för hållbar utveckling 

 

Vi når kanske 5 av 16 miljömål till 2020

Läget är allvarligt. Länsstyrelsens årliga uppföljning av länets miljömål för 2015 visar att 11 av 16 miljömål är mycket svåra att nå. Det är bara 4 av miljömålen som vi är nära att nå och ett som vi kommer att kunna nå. Med hjälp av åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling ska vi bättre kunna bidra till att nå målen.

Vi arbetade brett för att ta fram åtgärdsprogrammet

Med en workshop den 30 mars 2011 "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt", startades en bred process för att ta fram ett åtgärdsprogram för hållbar utveckling i Västerbottens län. 130 personer samverkade i sex olika grupper:

  • Hållbar samhällsplanering, byggande, boende
  • Hållbart resande och energieffektiva transporter
  • Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling
  • Hållbar natur- och kulturmiljö
  • Hållbar livsstil och konsumtion
  • Hållbara vatten

Under det första mötet togs SWOT-analyser fram inom respektive område.  Processens andra och tredje steg ägde rum i maj och september när grupperna tog fram förslag till åtgärder för att nå länets miljömål och sedan prioriterade dessa.  I grupperna medverkade deltagare från näringslivet, ideella organisationer samt statliga- och kommunala verksamheter.

I december skickade Länsstyrelsen ut gruppernas förslag till åtgärder i remissen:"Västerbottens läns åtgärdsprogram för hållbar utveckling – med miljömålen i sikte". Den 5 juni fastställdes så åtgärdsprogrammet av Länsstyrelsen. Mer information om resultaten och  material från processen  hittar du till höger.

Arbetet med samverkansprojekt fortsätter

Under våren 2012 fortsatte vi det gemensamma arbetet för ett hållbart Västerbotten. Tillsammans med Region Västerbotten och Landstinget inledde vi året med att arrangera en konferens i Lycksele på temat " Framtidens projekt och samverkan för ett hållbart Västerbotten".  Där fångade vi upp  och diskuterade de förslag till samverkansprojekt som kommit fram från grupperna. Ett 100-tal personer från kommuner, organisationer och företag träffades där för att skapa verkstad. En ny konferens med fokus på finansieringsmöjligheter till hållbarhetsprojekt ägde rum i oktober 2012. Dokumentationen hittar du i menyn till höger.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att höra av dig till Marie Vallin, Lotta Ström eller Eva Mikaelsson, se kontaktuppgifter till höger.