Skyddande ozonskikt

Målet är att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Kasserade vitvaror på en återvinningscentral

Vi kommer förmodligen att nå miljömålet i tid. De ämnen som bryter ner ozonskiktet har minskat i den del av atmosfären där ozonskiktet finns, ca 10-50 km ovanför markytan.

Avvecklingen av de ozonnedbrytande ämnena i Sverige pågår och väntas i stort sett vara klar till år 2015. En vändpunkt för uttunningen av ozonet kan förväntas omkring år 2020. Eftersom ämnena har så lång livslängd är det dock först efter år 2050 som vi kan förvänta oss en fullständig återhämtning av ozonskiktet.