Begränsad klimatpåverkan

Målet är att halterna av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet inte blir farlig.

Målet är mycket svårt att nå eftersom växthusgaserna påverkas av utsläpp från alla jordens länder. Det krävs globala insatser för att vi ska nå målet.

Utsläppen av koldioxid i Västerbotten måste minska, främst från industrin och transporter. Även om den senaste statistiken visade på ökade utsläpp, finns det också positiva signaler i Västerbotten. Det gäller till exempel utbyggnaden av vindkraft, godstransporter på Botniabanan och installation av energieffektiva värmesystem vid ny- och ombyggnation av hus i länet.

 

Solvärmepaneler på flerbostadshus i Flurkmark
I en broschyr från Naturskyddsföreningen hittar du enkla tips och råd om vad du kan göra i din vardag för att minska din miljöpåverkan.
Läs senaste nytt om klimatförändringar på Naturvårdsverkets webbplats.