Minskad klimatpåverkan

Klimatproblemen beror i grunden på människans utsläpp av ämnen som håller kvar mer av solens värme i atmosfären - så kallade växthusgaser. Till stor del handlar det om att förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) ger utsläpp av koldioxid.

Mycket av arbetet med att minska människans påverkan på miljön handlar därför om att minska användningen av fossila bränslen. 

Rätt energi - mindre energi

Åtgärderna handlar bland annat om:

  • Produktion av energi på ett förnybart och hållbart sätt. Syftet är att energiproduktionen inte ska leda till utsläpp av växthusgaser.
  • Minskad användning av energi. Syftet är att vi inte ska behöva producera så mycket energi och att den förnybara energi som produceras ska räcka längre.
  • Minskad användning av fossila bränslen.