Västerbottens klimatambassadörer

Heidi Andersson, Thomas Olofsson och Sverker Olofsson är Västerbottens klimatambassadörer. De har en nyckelroll i opinionsbildning och kunskapsspridning i klimatrådets och Länsstyrelsens gemensamma arbete för ett hållbart klimat.

Västerbottens klimatambassadörer tillsammans med landshövding Magdalena Andersson

Landshövdingen leder ett samverkansråd för hållbarhetsfrågor ”Klimatrådet Västerbotten”. I möte med Klimatrådet Västerbotten väcktes idén om att lyfta fram personer i Västerbottens län som får i hedersuppdrag att under ett år vara Klimatambassadör.

En klimatambassadör är en person som i Västerbottens län på ett eller annat sätt bidragit till att lyfta klimatfrågan genom eget engagemang eller nyfikenhet. Klimatambassadörerna är goda exempel som inom sina nätverk och arenor kan lyfta vikten av att arbeta för ett mer hållbart samhälle för olika målgrupper. Syftet med klimatambassadörerna är att uppmärksamma klimat, energi och miljöfrågan genom att uppmärksamma personer som gör gott för klimatet och miljön. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå detta måste vi alla bidra och klimatambassadörerna har på olika sätt bidragit till att detta uppmärksammas.

Klimatambassadörer 2014-2016

Heidi Andersson - välkänd västerbottning och armbryterska. Heidi har ett stort miljöengagemang, bland annat genom barnprogrammet Miljöhjältarna där hon var programledare. Bosatt i Storuman men tävlar och arbetar i hela världen. Drömmer om att bygga ett ekohus och bosätta sig i närheten av Ensamheten utanför Storuman.

Sverker Olofsson - Programledare vid SVT, mest känd via programmet PLUS. Deltog som moderator för miljömåldagarna i Umeå 2013 då han på ett föredömligt sätt ställde raka och tydliga frågor som också krävde raka och tydliga svar. Detta är något som verkligen behövs i klimat- och miljöarbetet.

Thomas Olofsson - Professor i energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse vid Umeå Universitet. Studerar energieffektivisering av byggnader, med inriktning mot analysmodeller, för att undersöka och tolka byggnadens energiprestanda.  Thomas är verksam i en rad olika projekt, exempelvis Hållbara Ålidhem som fick utmärkelsen Sustainable Energy Europe Awards 2013.