Goda exempel

För att minska vår klimatpåverkan behövs företag och organisationer som utvecklar nya lösningar, idéer och forskning där miljön står i centrum. Affärsdriven miljöutveckling är därför en viktig del i klimat- och energiarbetet. För att visa det goda arbete som pågår inom länet och inspirera fler organisationer att arbeta med affärsdriven miljöutveckling har en rapport tagits fram.
Medverkande organisationer under releasedagen.

Länsstyrelsen Västerbotten har under många år arbetat aktivt för att utveckla energi- och klimatarbetet i länet. Västerbottens läns klimat- och energistrategi som togs fram under 2012 består av fem strategiska områden som tillsammans strävar mot visionen om det hållbaraste länet 2020. Ett av områdena är hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling.

Totalt lokaliserades 188 goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling. Utifrån uppfyllelse av klimat- och energistrategins fem strategiska områden valdes 22 olika exempel ut, som alla på ett innovativt sätt bidrar till ett hållbart län. Gemensamt för de goda exemplen är verksamheten bedrivs med god miljökunskap som ledstjärna.