Nätverk för energieffektivisering

Våren 2016 startas energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag med en hög energianvändning.

 HTML Form Web Part

Betalar du för energi du inte behöver? Ta nästa steg i energiarbetet och skaffa verktygen för att bli effektivare. Genom att gå med i ett energieffektiviseringsnätverk kan du lära dig att hitta företagets energitjuvar och göra något åt dem.

Öka ditt företags energikompetens, få individuell expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag och minska energianvändningen i företaget samtidigt som du minimerar andra slöserier i företaget.

1. Byt din erfarenhet mot tio andra företags och dela på resurser för att testa nytt. 

2. Upptäck nya möjligheter och inspireras vid besök på andra företag och få individuell rådgivning av experter som kan energieffektivisering.

3. Bli ett starkare varumärke, till priset av en lägre energikostnad.

Bli inspirerad - läs om goda exempel

Här kan du läsa om några goda exempel på energieffektivisering inom Norrbottniska företag:

Goda exempel på energieffektivisering

Informationsbroschyren berättar mer om ett Energimyndighetens stöd som är regionala nätverk för energieffektivisering över hela landet.

Ladda ner broschyren från Energimyndighetens hemsida