Presentationer från seminarium och konferenser

Länsstyrelsen arrangerar seminarium och konferenser inom klimatanpassning. Här kan du hitta presentationer och information från tidigare seminarium.

Klimatförändringar, ett regionalt problem

Länsstyrelsen har av regeringens fått uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och ska stödja klimatarbetet i länet. Som en del i arbetet gjorde Statens Geotekniska institut och SMHI göra en regional klimat- och sårbarhetsanalys.

Analysen presenterades av SGI och SMHI i Lycksele. Det var ett välbesökt seminarium med goda diskussioner om det fortsatta arbetet.

Se analysen och presentationerna från seminariet Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys.pdf, SGI.pdf, SMHI.pdf, PBL och klimataspekten.pdf, Statsbidrag.pdf, Klimatsmart Västerbotten.pdf

Seminarium om Klimatanpassning

I maj 2010 bjöd Länsstyrelsen tillsammans med Region Västerbotten och klimatanpassningsprojektet Clim-Atic, in till ett seminarium som hölls i Lycksele. Föreläsare från SMHI, Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerade 50-talet deltagare om nutida och framtida klimatförändringar och varför vi behöver klimatanpassa samhället.

Under dagen fördes intressanta gruppdiskussioner om vilka uttryck arbetet med klimatanpassning konkret kan få i kommunerna. Seminariet var startskottet för Länsstyrelsen fortsatta arbete med klimatanpassning.

Se presentationer från seminariet: Lansstyrelsen.pdf, Clim-ATIC.pdf, Klimatanpassa sundsvall.pdf, SMHI.pdf, MSB.pdf, SGI.pdf