Aktuellt inom klimatanpassning

Revidering av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, våren 2018

Forskning och analyser som tagits fram visar att klimatförändringarna med ett varmare och blötare klimat kan komma att påverka flera områden i Västerbottens län, både negativt och positivt. Västerbottens läns förmåga att klara av förändringarna och ta vara på möjligheterna beror bland annat på hur väl samhället lyckas anpassa planering och verksamhet till de nya förutsättningarna.

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och 2014 togs en handlingsplan Klimatanpassa Västerbotten fram i bred samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning och andra organisationer. Det är nu dags att revidera handlingsplanen och se över framför allt de rekommenderade insatserna som handlingsplanen beskriver. Under hösten bjuder vi därför in till ett antal tematräffar. På träffarna kommer gästföreläsare informera och inspirera och vi kommer tillsammans att diskutera behov av åtgärder. Ni är varmt välkomna att delta på en eller flera träffar.

Information om tematräffarna läggs upp kontinuerligt längst ner på sidan. 

Handlingsplan Klimatanpassa Västerbotten 2014-2016

 

Tematräffar under våren 2018

Människors hälsa

Föredragshållare:

  • Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten

Föredrag om hur människors hälsa påverkas av ett förändrat klimat i Sverige och världen, samt risker och beredskap för värmebölja och smitta.

  • Sofie Jacobsson, Västerbottens läns landsting

Föredrag om landstingets arbete med att förbättra beredskapen för värmeböljor.

Datum: 8 februari, kl 9.30-15.00
Plats: Ansia resort, Lycksele
Anmäl dig här 

 

Naturmiljö

Mer information kommer.

Datum: 21 mars
Plats: Umeå

 

Tekniska försörjningssystem samt lansering av skyfallskartering

Mer information kommer.

Datum: slutet av april
Plats: Lycksele

 

Tidigare genomförda tematräffar 2017

Under hösten 2017 har Länsstyrelsen påbörjat arbetet med att revidera handlingsplanen och hållit tematräffar inom följande områden:

  • Bebyggelse, byggnader och kulturmiljöer
  • Kommunikationer
  • Areella näringar och turism