Luftkvalitet

Kvaliteten på luften i länet är generellt bra. Det finns dock problem i de större tätorterna där det finns mycket kvar att göra för att förbättra luftkvaliteten.
Foto Robert Erixon

De största problemen i länet finns där trafiken är intensiv. I dessa miljöer är halterna av kvävedioxid och partiklar (PM10) höga. Kravnivån på luftkvaliteten bestäms i dagsläget främst av de miljökvalitetsnormer som finns definierade. Utöver miljökvalitetsnormerna finns nationella och regionala miljökvalitetsmål för luftföroreningar.

Införandet av katalysatorer på bilar och utbyggnad av fjärrvärme är de främsta åtgärderna som har inneburit positiva effekter på luftkvaliteten.

Luftföroreningarna i länet  beskrivs under vår sida om luften vi andas, där även källhänvisningar ges. Läs mer om övervakning av luft i vår rapport om miljöövervakning. Länkar till dessa finns till höger på sidan.