Hälsobesvär relaterade till inomhusmiljön

På undersidor till denna beskrivs olika problem som kan relateras till den inomhusmiljö vi lever i.
Olika faktorer som kan orsaka problem med hälsan är exempelvis om bostaden innehåller radon eller om där förekommer elektromagnetiska fält. I ett särskilt avsnitt beskrivs hur tillfälliga boenden för arbetare i vissa fall har undermålig standard samt att man har utarbetat en gemensam policy för kommunerna om vilka krav och rutiner som ska gälla i samband upprättandet av tillfälliga boenden.