Boende för tillfällig arbetskraft - Kommunens krav och rutiner

Sommaren 2006 och tidigare somrar har det kommit många bärplockare från andra länder till bl.a. Västerbotten för att plocka bär. I flera fall har det uppmärksammats att bärplockarnas boende har varit undermåligt.

Det har till exempel handlat om dåliga möjligheter till personlig hygien och städning, att vatten, avlopp och avfallshantering inte fungerat tillfredställande, att brandskyddet inte fungerat tillfredsställande etc.

För att komma till rätta med problemen föreslogs att kommunerna i Västerbotten skulle upprätta en gemensam policy om vilka krav och rutiner som ska gälla i samband med att tillfälliga boenden upprättas i kommunen. Läs mer i den rapport som upprättades genom att klicka på länken till höger på sidan.