Buller

Med buller menas oönskat ljud. Vad som betraktas som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet.
Foto Roger Nyman
Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Buller kan orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation och blodtrycksförändringar. Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter.  För flygtrafik prövas buller vid flygplatser enligt miljöbalken medan buller från flygplan regleras internationellt.